58. ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ข้อมูลตัวชี้วัด “ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”

ระดับเสียงบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า พื้นที่ริมถนนมีค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง เท่ากับ 69.9 เดซิเบลเอ (ค่ามาตรฐาน 70.0 เดซิเบลเอ) เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 เท่ากับ 67.4 เดซิเบลเอ โดยบริเวณที่มีระดับเสียงเฉลี่ยเกินมาตรฐาน ได้แก่ สนามกีฬาการเคหะชุมชนห้วยขวาง ถนนประชาสงเคราะห์ พาหุรัด ถนนตรีเพชร สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ถนนลาดพร้าว สถานีไฟฟ้าย่อยธนบุรี ถนนอินทรพิทักษ์ และการเคหะชุมชนดินแดง ถนนดินแดง เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ริมถนนมีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ โดยใน พ.ศ. 2561 มีค่าสูงสุดในรอบ 10 ปี ในขณะที่ พื้นที่ริมถนน (จุดตรวจวัดชั่วคราว) มีค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง เท่ากับ 75.6 เดซิเบลเอ เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ที่มีค่าเท่ากับ 74.7 เดซิเบลเอ โดยจุดตรวจวัดที่มีระดับเสียงสูงที่สุด ได้แก่ ป้อมตำรวจสี่แยกแม้นศรี ถนนบำรุงเมือง สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง ถนนสุขุมวิท ซอย 77 ตรวจวัดได้ 78.3 เดซิเบลเอ เท่ากัน และป้อมตำรวจอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตรวจวัดได้ 77.8 เดซิเบลเอ ตามลำดับ

ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2552-2561

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562